Info pro rodiče

Úplata za předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole nehradí.

 

 

 Maminko, tatínku…do mateřské školy potřebuji:

Do třídy:

 • klasické papučky s gumou, které drží na noze, tepláky ( legíny), triko, pyžamo
 • plastový hrníček na pitný režim

Do skříňky v šatně:

 • pro případnou nehodu – kalhotky, tričko, tepláky, ponožky – pověšené v pytlíku (tašce)

Na vycházku:

 • sportovní oblečení, včetně obuvi, do přírody dle aktuálního počasí, kapesník do kapsy

Do výtvarné kapsy ve třídě:

 • Pouzdro na zip a v něm trojhranné pastelky
 • ořezávátko, nůžky
 • tuhé lepidlo ve válečku, které je třeba obměňovat
Vše označené tak, aby si dítě svoje věci poznalo!!!
 
 

Pro 1. pololetí šk. roku 2022/ 2023 prosíme, aby rodiče dali dětem v září tyto toaletní potřeby:

 • 1 tekuté mýdlo
 • 4 role toaletního papíru
 • 1 balení vlhčeného toaletního papíru
 • 1 balení vlhčených ubrousků
 • 2 balení papírových kapesníků
 • 1 balení papíru do tiskárny ( 500 listů)
 • 4 balení papírových ručníků

Informace ke stravování:

Dětem je strava dovážena ze Školní jídelny MŠ Bučovice, Dvorská. Strava je plnohodnotná dle příslušných předpisů.
Odhlašování na telefonním čísle 774380556.

Způsob a rozsah stravování:

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování platí, je-li dítě v době podávání jídla v MŠ, stravuje se vždy. V případě nemoci, nemá dítě na školní stravování nárok. Vyjímkou je první den neplánované absence. Jestli-že se jedná o dítě s dietou, lze dohodnout jiný způsob stravování.

Přihlašování a odhlašování:

Odhlásit ze stravování můžete své dítě ráno, nejpozději do 7.30 hod. V případě, že nestihnete odhlásit do této doby dítě ze stravování a jedná se o první den absence, má dítě nárok na odebrání oběda. Tento se vydává v době 11.45-12.00 hod. na výdejně. V dalších dnech nemoci nebo absence nárok na stravu zaniká, poněvadž se nejedná o školní stravování. V případě neomluvené absence v dalších dnech se stravné počítá jako cizímu strávníku, což je 58,-Kč. Proto je nutné dítě vždy odhlásit a zase přihlásit.

Úplata za stravování:

Celodenní stravné činí od 1.4.2022 pro děti 3-6 let 43,-Kč, pro starší kategorii 7-10 let 47,-Kč
Platba za stravné probíhá bezhotovostně, na č. účtu MŠ, nejpozději do 15 dne v měsíci se stálou zálohou 900,-Kč.