Údaje o školce

Základní škola a Mateřská škola Mouřínov, příspěvková organizace, Mouřínov 145, Bučovice 685 01
Mateřská škola Mouřínov 129

IČO: 75007762 / zřizovatel: Obec Mouřínov 190

počet tříd: 2 / kapacita / MŠ: 36 dětí / věkové rozpětí: 2-7 let / provoz MŠ: 6.15 - 16.00 h.

stravování: strava je pro děti dovážena z jídelny MŠ Sovětská

Opětovné otevření MŠ

Mateřská škola Mouřínov se otevírá 25.5.2020.

více informací

Hygienická opatření při nástupu dětí do MŠ

Hygienická opatření při nástupu dětí do MŠ

- zákonný zástupce dítěte je povinen podepsat čestné prohlášení

- doprovázející osoba (v roušce) předá dítě učitelce před šatnou

- učitelka si převezme náhradní oblečení, pyžamo, 1 dětskou roušku v igelitové tašce

- děti budou odcházet v určených časových intervalech, a to ve 12.30 h. (po obědě), 14.30 h., 15.00 h., 15.30 h., 16.00 h. Rodiče nahlásí dopředu čas, kdy své dítě vyzvednou a učitelky je mohly nachystat. V určený čas počkají před budovou. Změnu mohou nahlásit telefonicky na telef. č. 774 380 556

- budova MŠ bude uzamčena, rodiče i ostatní nebudou mít do ní přístup

- děti a pedagogičtí pracovníci nemusí používat roušku

- během provozu bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci a úklidu

- aktivity pro děti budeme z větší části organizovat na školní zahradě

více informací