Údaje o školce

Základní škola a Mateřská škola Mouřínov, příspěvková organizace, Mouřínov 145, Bučovice 685 01
Mateřská škola Mouřínov 129

IČO: 75007762 / zřizovatel: Obec Mouřínov 190

počet tříd: 2 / kapacita / MŠ: 36 dětí / věkové rozpětí: 2-7 let / provoz MŠ: 6.15 - 16.00 h.

stravování: strava je pro děti dovážena z jídelny MŠ Sovětská

Otevření MŠ bez omezení

Od 10.5.2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Žádáme rodiče o nahlášení děti obvyklou formou.

více informací

Zápis dětí do Mateřské školy Mouřínov na školní rok 2021-2022

 Zápis dětí do Mateřské školy Mouřínovna školní rok 2021-2022 se uskuteční od 3. 5. do 14. 5. 2021 od 8.00-10.00 a 12.00-15.00 h.

- Formulář Žádost o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout přímo v mateřské škole, ke stažení na webových stránkách školy www.msmourinov.cz.

- Vyplněnou žádost, potvrzenou dětským lékařem je možné zaslat poštou, vhodit do schránky i osobním předáním ve výše uvedeném čase.

- Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí.

- Přednostně budou přijímáni děti ze spádové oblasti.

více informací