Údaje o školce

Základní škola a Mateřská škola Mouřínov, příspěvková organizace, Mouřínov 145, Bučovice 685 01
Mateřská škola Mouřínov 129

IČO: 75007762 / zřizovatel: Obec Mouřínov 190

počet tříd: 2 / kapacita / MŠ: 36 dětí / věkové rozpětí: 2-7 let / provoz MŠ: 6.15 - 16.00 h.

stravování: strava je pro děti dovážena z jídelny MŠ Sovětská

Znovuotevření MŠ

Od 12. dubna 2021 se obnovuje provoz mateřské školy jen pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání i dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zdravotničtí pracovníci

- pedagogičtí pracovníci

- zaměstatnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstatnci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci v sociálních službách

- zaměstnatnci Úřadu práce

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení 

-zaměstnanci finanční správy

2x týdně se bude dětem provádět preventivní antigenní test, bezprostředně po příchodu do MŠ.   

více informací