Školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022 začíná 1.9.2021.

Nadále plati stejná hygienická opatření. Rodiče jsou povinni při vstupu do budovy MŠ si zakrýt dýchací cesty.

Co dítě potřebuje do MŠ najdete na tomto webu v sekci info pro rodiče.

více informací