Znovuotevření MŠ 

Od 12. dubna 2021 se obnovuje provoz mateřské školy jen pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání i dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

- zdravotničtí pracovníci

- pedagogičtí pracovníci

- zaměstatnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstatnci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci v sociálních službách

- zaměstnatnci Úřadu práce

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení 

-zaměstnanci finanční správy

2x týdně se bude dětem provádět preventivní antigenní test, bezprostředně po příchodu do MŠ.   


Další aktuality