Zápis dětí 

Zápis dětí do Mateřské školy Mouřínov
na školní rok 2019-2020

se uskuteční 2.5. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:
- Evidenční list dítěte (k vyzvednutí v MŠ a potvrzený lékařem)
- Občanský průkaz
- Rodný list dítěte
- Žádost o přijetí

Co nabízíme: - nově rekonstruované prostory MŠ
- pobyt v blízké přírodě (vycházky do okolí, nové hřiště, přírodní zahrada)
- přátelskou školu s klidným zázemím
- přijímání dětí od 2 let
- zajímavé akce pro děti


Další aktuality