Hygienická opatření při nástupu dětí do MŠ 

Hygienická opatření při nástupu dětí do MŠ

- zákonný zástupce dítěte je povinen podepsat čestné prohlášení

- doprovázející osoba (v roušce) předá dítě učitelce před šatnou

- učitelka si převezme náhradní oblečení, pyžamo, 1 dětskou roušku v igelitové tašce

- děti budou odcházet v určených časových intervalech, a to ve 12.30 h. (po obědě), 14.30 h., 15.00 h., 15.30 h., 16.00 h. Rodiče nahlásí dopředu čas, kdy své dítě vyzvednou a učitelky je mohly nachystat. V určený čas počkají před budovou. Změnu mohou nahlásit telefonicky na telef. č. 774 380 556

- budova MŠ bude uzamčena, rodiče i ostatní nebudou mít do ní přístup

- děti a pedagogičtí pracovníci nemusí používat roušku

- během provozu bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci a úklidu

- aktivity pro děti budeme z větší části organizovat na školní zahradě


Další aktuality